NVE-Congres 2011

Donderdag 17 november 2011 vindt het achtste Nationale Examencongres plaats met als thema 'competentiegericht toetsen en beoordelen: hobby of noodzaak?'

Het Nationale Examencongres, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Examens, richt zich op iedereen die bij examens betrokken is. Dit kunnen zijn medewerkers van examenbureaus, onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en beroepsverenigingen. Ook biedt het congres bruikbare informatie en discussiestof voor managers en bestuurders die beroepshalve bij examens betrokken zijn.

Sprekers

De Nederlandse Vereniging voor Examens heeft op dit gebied drie sprekers gevonden die dit thema zullen belichten vanuit de invalshoek van het hoger onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Dit zijn Martin Mulder (Wageningen University), Rini Romme (MBO-raad) en Willem van Rhenen (365/ArboNed).

Workshops en presentaties

Het middagprogramma bestaat uit parallelsessies waarin in de vorm van workshops (o.a. van CINOP) en presentaties aandacht is voor verschillende praktische en theoretische aspecten van competentiegericht toetsen en beoordelen. In het programma is tijdens de parallelsessies ook ruimte voor andere examen gerelateerde onderwerpen.

Meer weten?

Meer informatie vindt u hier.

Bron: nvexamens.nl

Zoeken

Socialize met CINOP