Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
ECVET CoP - impuls voor internationale mobiliteit in het beroepsonderwijs

een initiatief van het NCP ECVET en het nationaal team van ECVET experts


 
ECVET is géén doel op zich. Het is een instrument om - naast onder meer flexibilisering van leerwegen - de kwaliteit van internationale mobiliteit te verbeteren. Neem uw huidige internationale mobiliteitspraktijk als startpunt en ontdek zelf hoe ECVET van meerwaarde kan zijn.
 
  1. Wat zijn uw ambities; hoe wit u internationale mobiliteit binnen uw instelling verder ontwikkelen?
  2. Wat zijn uw bouwstenen om die ambitie te realiseren? Bestaande good practice
  3. Heeft u  al een idee of – en zo ja hoe – ECVET hierbij kan helpen?


Met alleen informatie ‘downloaden’ of een checklist kun je ECVET niet leren, zo leert de ervaring. U moet er mee aan de slag, oefenen. Peer learning helpt, om voorbij de technische beleidstaal te komen.

Een Community of Practice bestaat uit een groep mensen die hun kennis en ervaring rond een bepaald thema of vakgebied met elkaar delen en leren om beter met de problemen en uitdagingen in de praktijk om te gaan.
 

 
In een Community of Practice kan samen leren op verschillende manieren vorm krijgen:
  • beginners kunnen leren van meer ervaren beoefenaars (buddy-systeem);
  • niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruikmaken van het materiaal, én de ervaring met de toepassing hiervan, dat al is ontwikkeld door collega’s. Bijvoorbeeld units of learning outcomes, formats voor learning agreements;
  • kenniscentra en scholen kunnen samen invulling geven aan internationale samenwerking op sectorniveau;
  • (…)
 
De intentie is om dit op doorlopende basis te doen. Dit geven we vorm door het combineren van workshops georganiseerd door het NCP ECVET en het nationaal team van ECVET experts, met een online LinkedIn-groep. We vragen deelnemers commitment om niet alleen kennis te komen halen, maar ook eigen ervaring en knowhow te delen.

Doet u mee?
Meldt u zich dan nu aan: LinkedIn

 Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
oktober 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP