Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs en Training mbo-ve
Nationaal Agentschap
Erasmus+ Onderwijs en
Training mbo-ve
13/14-05-2013: ECVET users group
Verslag
ma 13-05-2013
Een impressieverslag van Rinske Stelwagen die namens het NCP ECVET deelneemt aan deze groep. De bijeenkomst vond plaats in Brussel.


The benefits of ECVET

De middag werd besteed aan het bediscussiëren van de publicatie over de benefits of ECVET, die eerde per e-mail aan de users-groep was rondgestuurd.

Er werd unaniem overeen gekomen dat deze manier van werken prettig is, en dus zal ook de volgende keer weer een PLA voorafgaan aan de vergadering. Er vond een discussie plaats over de onduidelijkheid voor wie is het document is bedoeld, hoe deze mensen moeten worden aangesproken, of het nodig is om de verschillende doelgroepen apart aan te spreken en wat nu precies het doel is van het document?


In zijn algemeenheid kon gezegd worden dat het document momenteel niet erg bruikbaar is, maar wel, na enige aanpassing, erg wenselijk is. De discussie van de volgende dag moet meer duidelijkheid geven over welke richting het dan op moet. Meer in het verslag bij punt 5.1 van de UGM.

 

Users’group, verslag volgens agendapunten:

 

3 ECVET implementation 

3.1 Annual Forum (georganiseerd door ecvet-team met EC en Cedefop)

Thema: stay connected. Verdeeld in twee main topics:

-       What’s going on (eerste dag):

o    geïnformeerd worden over wat er is gebeurd en aan het gebeuren is. Er zullen veel mensen komen die nieuw zijn in het netwerk, er worden 300-400 mensen verwacht;

o    ECVET en the stakeholders. Wat zijn hun rollen? In breedste zin van het woord.;

o    ECVET als common language;

o    Twee plenare sessies waarvan een over de verbinding tussen de Europese instrumenten.

-       Stay connected to each other (tweede dag):

o    Introduction website community of practice (platform);

o    Workshops.

 

3.2 Templates

Sybilla (DE)

Verslag van working group die de templates heeft ontwikkeld.

Drie problemen waarmee de working groep te maken kreeg waren:

1.    technische problemen met betrekking tot het invullen en printen van het PDF. Daarom wrdt nu tijdelijk een wordfile gehanteerd.

2.    Lang niet alle landen hebben de pfds uitgeprobeerd. Er wordt nu gezocht naar een manier om het breed Europees en nationaal in te zetten en uit te proberen.

3.    Bureaucratie: templates zijn nu nog overvloedig. Er moeten al zoveel soortgelijke formulieren (zoals voor Leonardo) ingevuld worden, en zo lang het dubbel werk is, zal dit geen succes opleveren.

 

Na het testen is gebleken:

-       De templates blijken waardevol bij mobiliteit;

-       Flexibiliteit in het document is gewenst (is inmiddels doorgevoerd);

-       Terminologie moet consistent zijn met Leonardo da Vinci (wat ook is aangepast).

 

Vragen/discussie over templates:

-       Er is nu nog dubbel werk, maar de werkgroep wil graag dat de Leonardo da Vinci-formulieren vervangen worden door deze nieuwe templates. Ook moet rekening worden gehouden met het herdesign van de programma’s. Ze hopen dat dat lukt, anders is het weer zeven jaar wachten, en dan is het inderdaad dubbel werk voor de aanvragers.

-       Als antwoord op vraag van Pia; we kunnen de templates inderdaad zoveel mogelijk aanbieden om te laten gebruiken. De commissie hoopt dat de documenten goed genoeg zijn zodat de eindgebruikers kunnen kiezen om het te gebruiken.

-       Ze zijn bedoeld als handreiking van de Commissie om de kwaliteit van mobiliteit te verhogen en eenheid te vergemakkelijken.

 

 3.3 Erasmus for all en ECVET

Morgen is er een bijeenkomst hierover met Erasmus for all, vandaag wordt gevraagd wat ons standpunt is om ECVET op te nemen in Erasmus for all. Het voorstel voor het toekomstige Erasmu4All programma is dat er een operating grand komt voor aanvragen in plaats van individuele aanvragen door NA’s. Dit om mobiliteit en het implementeren van ECVET hierin te vergemakkelijken en de administratieve workload te verminderen.

Het NETECVET team ontwikkelt een toolkit voor mobiliteit, eveneens met het doel ECVET-implementatie te vergemakkelijken. Deze wordt in mei 2013 aan een testgroep voorgelegd en komt later dit kalenderjaar online.

De vraag aan de groep is: hoe kunnen de ECVET-principes en de ECVET templates geïntegreerd worden in de Erasmusaanvragen?

 

Twee opties:

1.    ECVET verplicht stellen als onderdeel van de aanvraag

of

2.    De principes van ECVET (zoals LO’s) incorporeren in de procedure van de aanvraag?

 

Het doel is om een gebruikersvriendelijk geheel te creëren. Het gaat om het nieuwe programma voor de volgende zeven jaar, en ECVET zal hier zeker een rol in gaan spelen. De vraag is dus vooralsnog: welke?

 

De groep is overwegend terughoudend in het verplicht stellen van ECVET. Men geeft de voorkeur aan stimulering. Er zijn landen (zoals Frankrijk) die ervan overtuigd zijn dat het verplicht stellen zelfs mobiliteit zal reduceren.

De tendens lijkt de soft approach, maar wél focussen op de key points zoals LO’s en dergelijke.

 

3.4 Cedefop monitoring 2013

 

CEDEFOP voert deze monitoring uit en aan de landen wordt gevraagd om de vragen te beantwoorden.

Inhoud survey:

Module 1:

      Nationaal VET systeem

      Institutional VET responsibilities (die gaan over validation en recognition)

      Status of policy decision on ECVET

Module 2:

      Stage of implementation of ECVET

 

Deelnemers:
36 landen, 2 ondervraagden per land (een beleidsmaker (of member UG), 1 vertegenwoordiger van provider (of ECVET expert) 5 landen hebben meer ondervraagden, omdat ze een regionale aanpak van onderwijs hebben. De monitoring zal plaatsvinden in mei en juni 2013. De afname is via internet, (duur: twee weken). Mocht er nog nadere toelichting nodig zijn dan wordt hiervoor telefonisch contact opgenomen.   

 

Adviezen van landen waar al gepilot is:

-       herziening ECVET points;

-       het kost tijd om ECVET nationaal te implementeren;

-       documenten van ECVET moeten onderdeel van LLL worden (geen dubbel werk);

-       stimuleren van gebruik van ECVET elementen en instrumenten is goed;

-       goede voorbeelden nodig;

-       op de  goede weg, het lijkt verbeteringen voor mobiliteit te bewerkstelligen.

 

Discussiepunten:

-       tegen welke praktische punten loop je aan in je nationale context bij het implementeren van ECVET?

-       Welke incentives van de EC heb je nodig om de implementatie beter te laten verlopen?

 

 4. Information points

 

Successievelijke presentaties waren eerder al verstrekt per e-mail.  De meeting was vooral bedoeld als informatieoverdracht.

 

5. Users’ group PLA on benefits of ECVET

Gepresenteerd door Rinske Stelwagen (NL)

Consensus in groep over:

-       document is nuttig;

-       benefits zijn duidelijk en compleet;

-       herformuleren herschikken nodig.

 

Discussie over:

·         Voor wie is het document: middle management, tussenlaag in implementatie. EC zal nooit een document uitbrengen op eindgebruikersniveau. Voor landen kan dit nuttig zijn, zeker gezien de verschillende omstandigheden, maar dat kunnen de Nas dan zelf doen.

·         Wat is het doel van het document: de lezer moet snel kunnen zien wat het nut is van ECVET voor hem. Dat is op dit moment nog niet het geval.

·         Hebben we één document nodig of meerdere? Eén document moet genoeg zijn, want als je eenmaal gaat verdelen heb je nooit genoeg documenten. Nogmaals, dit is aan de NA’s.

·         Is het nu benefit of added value? Geen consensus.

·         Welke vorm gaat het krijgen? Foldertje? Boekje? PDF?

·         Misschien benefits opschrijven gesorteerd per doelgroep

 

Volgende stap: er komt een enquête voor de users’group members. Op basis daarvan zal een her-evaluatie van inhoud en vorm plaatsvinden.

 

Het document gaat verder de molen in……

 

Punten 4.8 en 4.6 en 6 zijn niet aan bod gekomen wegens tijdgebrek.

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief
Of bekijk hier de laatste versie online
Events Calender
oktober 2020
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Forum
NIEUWE DISCUSSIEPUNTEN
Kunt u doorgeven via het contactformulier >>
Lifelong Learning Programme
This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
European Commission
CINOP
NCP ECVET is onderdeel van
CINOP