Begrippenlijst

Begrippenlijst

  • Competenties worden gezien als het bewezen vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen in werk- of studie situaties in professionele en persoonlijke ontwikkeling.

  • ECVET eenheden (units) zijn logisch bij elkaar horende groepen van leeruitkomsten. Eenheden binnen kwalificaties moeten afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar geëxamineerd kunnen worden.

  • Een document waarin voor een individuele persoon de voorwaarden van een specifieke mobiliteitsperiode worden beschreven; Het beschrijft welke leeruitkomsten behaald worden, en op welke wijze deze zullen worden beoordeeld, gevalideerd en erkend.

  • Een beschrijving van wat een leerder weet, begrijpt en in staat is om te doen, betreffende een specifiek proces.  Vaak omschreven in termen van kennis, vaardigheden en competenties.

  • Kennis wordt gezien als het resultaat van de assimilatie van informatie door leren. Het zijn feiten, principes, theorieën en praktijken die verband houden met het werkveld of een studie.

  • Een overeenkomst tussen partijen (bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en werkgevers) waarin het raamwerk wordt geschetst voor het meenemen en stapelen van leeruitkomsten. Het memorandum formaliseert de ECVET-relatie door wederzijdse acceptatie van de status en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en de gebruikte procedures. In het memorandum worden plannen, verantwoordelijkheden en werkwijzen beschreven.

  • Een document waarin voor een individuele persoon de behaalde leeruitkomsten staan beschreven. Het document is ondertekend (of uitgegeven) door de partij die de leeruitkomsten heeft beoordeeld.
    Bij buitenlandstages in het mbo wordt hiervoor vaak de Europass Mobility gebruikt.

  • Vaardigheden worden gezien als het kunnen toe passen van kennis om taken uit te voeren en problemen op te lossen.

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.