Binden & boeien – alumni als ambassadeurs van de opleiding

Binden & boeien – alumni als ambassadeurs van de opleiding

Binden & boeien – alumni als ambassadeurs van de opleiding 800 800 ECVET


Binden & boeien – alumni als ambassadeurs van de opleiding

Dat alumnibeleid één van de speerpunten is op veel mbo scholen bleek ook tijdens de grote opkomst voor de tweede en tevens online vervolgbijeenkomst[1] over dit thema, georganiseerd door het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen op 3 november 2020. Evenals de vorige keer was ook dit keer Geert van Seeters (zie vorig verslag) weer als gastspreker betrokken. Geert is als docent en lectoraatslid bij Fontys Hogeschool Marketing en Management.

Werd de eerste keer gesproken over welke stappen je zou moeten zetten wil je alumnibeleid goed neerzetten, dit keer ging het nadrukkelijker over de ‘hoe-vraag’. Wat kunnen we doen om deze stappen op te pakken? Hoe vullen we begrippen als friend- en fundraising in? Welke succes- en faalfactoren spelen hierbij een rol en wie heeft goede voorbeelden? Door vooraf de vragen te beantwoorden die door het Kennispunt als ‘huiswerk’ waren opgegeven, kreeg ieder een beeld van de stand van zaken rondom het eigen alumnibeleid. Deze ervaringen konden worden uitgewisseld tijdens twee break-out sessies.

Het winstmodel

De bijeenkomst startte echter met een presentatie van Geert van Seeters over het winstmodel. Om te beginnen zou een onderwijsinstelling zich moeten afvragen:

  • “Wat hebben alumni ons te bieden?” en “hoe maken we daarop volop gebruik van”?

Maar ook:

  • “Wat hebben wij onze alumni te bieden?” waarbij niet enkel aan scholing moet worden gedacht maar ook aan begeleiding of informatie over de arbeidsmarkt.

Geert vertelde dat het belangrijk is om te denken in zogenaamde ‘meervoudige waarde creatie’: om niet alles om te willen zetten in euro’s. Als instelling dien je hierin een evenwicht na te streven tussen ‘durf te vragen’ en ‘wat heb je hen te bieden’. Dit kan leiden tot mooie initiatieven, veelal met een gesloten beurs. Als je weet waarvoor je alumni in wilt zetten, vráág hen dan ook. Alumni bieden zichzelf niet aan. De meeste alumni dragen echter graag hun steentje bij! En wil je scholing bieden, bedenk dan dat, zelfs al bereik je slecht 5% van alle oud-studenten, het al een enorm aantal mensen betreft. Ook in deze bijeenkomst werd verwezen naar de resultaten van het onlangs gehouden onderzoek[2] dat tijdens de eerste bijeenkomst werd gepresenteerd. Veel handige informatie, over wat alumni op prijs stellen en waarvoor je hen kunt benaderen, is hierin te vinden.

‘Drivers en Roadblocks’ – ‘Succesfactoren en Faalfactoren’

Na deze inleiding werden de aanwezigen verdeeld over twee break-out sessies. Tijdens de eerste sessie werd iedereen uitgedaagd om, vanuit de eigen ervaringen, succes- en faalfactoren te benoemen. Een voorbeeld van één van de succesfactoren had te maken met het begríp ‘alumni’: zorg ervoor dat dit begrip voor iedereen inhoud heeft. Neem daarin je collega’s mee, creëer draagvlak binnen de school en binnen de opleiding en zet je alumnibeleid en -activiteiten in de schijnwerpers: communiceer er over!

Uit een andere voorbeeld bleek opnieuw hoe belangrijk het is om al vanaf het begin van de opleiding de student mee te nemen in de bewustwording van een leven lang ontwikkelen en het ‘alumni zijn’ hierin. Ook het betrekken van de studentenraad en een goed CRM-systeem bleken succesfactoren bij het opzetten van alumnibeleid. Een vaak genoemde faalfactor ging over het risico dat namen van oud-studenten bij slechts een enkele docent bekend zijn of dat ontwikkelaars van alumnibeleid onvoldoende in uren werden gefaciliteerd. Het ontwikkelen van goed alumnibeleid vergt bovendien een langere adem, immers het begint bij de eerstejaars.  

In de tweede ronde break-out sessies werd gediscussieerd over wat je zelf als school kunt oppakken en voor welke zaken je externe ondersteuning nodig hebt. Ook werd gesproken over hoe je faalfactoren kunt omzetten in uitdagingen. Uit deze discussies bleek dat scholen veel zelf in gang kunnen zetten en – ook willen – organiseren. Goede interne samenwerking is daarvoor wel een voorwaarde of zoals één  van de deelnemers het verwoordde: “We hebben elkaar hiervoor nodig”.

Alumni als ambassadeurs

Zoals hiervoor al aangegeven: de uitvoering van alumnibeleid start bij de eerstejaars. Immers: een goede relatie met de student wordt vanaf het begin van zijn of haar loopbaan opgebouwd. Een origineel idee in dit verband kwam in de eerste sessie naar voren toen één van de deelnemers zich afvroeg waarom we bij examinering en/of open dagen de school altijd zo versieren, waarom hangt dan de vlag uit? En waarom doen we dat eigenlijk niet op de eerste schooldag zodat eerstejaars studenten zich welkom weten.

Zorg ervoor dat studenten vanaf het allereerste begin het gevoel hebben: ‘dit is mijn school en ik hoor bij deze opleiding’. Als een alumnus eenmaal ambassadeur van de opleiding is, hebben ze de school iets te bieden én is de kans groot dat we hen terug zien tijdens hun eigen leven lange ontwikkeling.

Een trotse student blijft lang waardevol voor het netwerk van de school.

Ineke Magdelijns-Hobé

ECVET-expert

[1] Zie ook het verslag van de bijeenkomst op 22 september. https://ecvet.nl/binden-boeien-verslag-themabijeenkomst-alumnibeleid/

[2] Zie voor achtergrondinformatie over Uitkomsten ‘Mbo Alumni monitor’ op de website Kennispunt Leven lang Ontwikkelen

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.