Binden & boeien – Verslag themabijeenkomst alumnibeleid

Binden & boeien – Verslag themabijeenkomst alumnibeleid

Binden & boeien – Verslag themabijeenkomst alumnibeleid 800 800 ECVET


Binden & boeien – Verslag themabijeenkomst alumnibeleid

Alumnibeleid in het kader ven een leven lang ontwikkelen

De belangstelling voor de landelijke bijeenkomst over alumnibeleid op dinsdag 22 september 2020 was groot. De online bijeenkomst, georganiseerd door het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen (LLO), werd gehouden voor de contactpersonen uit het netwerk van LLO, eventueel vertegenwoordigd door een expert-collega vanuit de eigen mbo instelling.

De 22e september was de eerste van de twee geplande bijeenkomsten. Samen hebben ze tot doel om tools in beeld te brengen en aan te reiken om binnen de eigen onderwijsinstelling het alumnibeleid te formuleren en te operationaliseren voor de eerste anderhalf tot twee jaar. De volgende bijeenkomst is op 3 november, eveneens online.

Onderzoek onder Alumni

De aftrap van de bijeenkomst werd gegeven door het ministerie van OC&W. Zij hebben het marktonderzoeksbureau ‘Markteffect’ gevraagd een onderzoek uit te voeren[1] onder Alumni. Hierbij is gekeken naar de meerwaarde van alumnibeleid in het mbo. Men heeft alumni gevraagd naar wat zij nodig hebben om een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken, wat ze daar zelf aan kunnen bijdragen en wat een mbo instelling kan doen om in verbinding te blijven met de alumni en om de instroom voor programma’s voor Leven Lang Ontwikkelen te realiseren.
Enkele belangrijke conclusies waren dat een ‘alumni-zaadje’ zo vroeg mogelijk in de opleiding geplant moet worden en dat de school moet streven naar het creëren van ambassadeurs: een student, die fan is van een onderwijsinstelling, zal eerder besluiten om een training, cursus of opleiding aan deze onderwijsinstelling te volgen of een ander motiveren dit ook te doen, dan iemand die hier neutraal of zelfs negatief tegenover staat.

Het sociale kapitaal

Na de presentatie van dit onderzoek nam Geert Seeters[2], vanuit eigen kennis en ervaringen, ons mee in zijn kijk op alumni en het alumnibeleid. Volgens Geert vormen afgestudeerden, in potentie, een groot deel van het netwerk van een onderwijsinstelling. Zij zijn het sociale kapitaal van de instelling. Daarbij wíllen de meeste alumni ook graag hun bijdrage leveren met kennis, tijd, talent, of soms geld. Ze moeten hiervoor echter wel gevraagd worden.

Het vijf-fasenmodel

Om binnen een onderwijsinstelling alumnibeleid‘ handen en voeten te kunnen geven, presenteerde Geert het vijf -fasenmodel (zie illustratie).

Invulling geven aan alle vijf fasen zorgt ervoor dat, in de basis, het alumnibeleid vanuit diverse invalshoeken ontwikkeld, georganiseerd en geïmplementeerd kan worden in een school. Het doorlopen van deze vijf fasen zorgt ook voor de borging dat alle onderdelen aan de orde komen die noodzakelijk zijn bij het invullen en organiseren van alumnibeleid.

Zo vroeg mogelijk in de opleiding

Aansluitend op zijn presentatie bestond de mogelijkheid om in één van de vijf break-out rooms deel te nemen aan een workshop. Binnen iedere workshop presenteerde één van de aanwezige ROC’s de eigen ervaringen rond alumnibeleid. Met daarbij de vragen van de zogenaamde ‘Zelfcheck’ was er ruimschoots de gelegenheid om ervaringen, vragen en ideeën uit te wisselen.

Meerdere malen kwam het ‘tijdig beginnen met het opbouwen van een alumni-netwerk’ ter sprake. “Vertel al tijdens de voorlichting over het thema, noem het in de intake als één van de normen en geef het een belangrijke rol binnen LOB.”
De kracht van herhaling is hierin belangrijk. Deltion zag het tijdens de huidige coronacrises zelfs als een uitgelezen kans om opleidingen te starten door een alumnus (in spé) te binden aan een nieuwkomer, het zogenaamde ‘peer mentoring’.

Ook het verzamelen en gebruiken van data en het benaderen van alumni rekening houdend met de AVG, kwamen aan de orde. Evenals het belang van een goede website. Duidelijk was wel dat er niet één recept is om dit thema goed in te vullen en te organiseren. En dat het wellicht slim is om de uitvoering van het alumnibeleid bij de opleiding te leggen. Zorg in elk geval dat beleid én uitvoering gedragen worden door het gehele team.

Tenslotte: trek voldoende tijd uit en verwacht niet direct resultaat, het duurt even….
De ochtend werd besloten met het noemen van goede voorbeelden, tips en praktische ideeën.
En links en rechts werden contactgegevens door deelnemers uitgewisseld.
Dat het een boeiende bijeenkomst was bleek uit het grote aantal bezoekers dat zelfs na vier uur deelname nog aanwezig was en hun waardering bij het verlaten van de bijeenkomst.

De vervolgbijeenkomst op dinsdag 3 november 2020 zal ongetwijfeld opnieuw op veel belangstelling kunnen rekenen.

Ineke Magdelijns-Hobé
ECVET-expert

[1] Uitkomsten ‘Mbo Alumni monitor’ op de website Kennispunt Leven lang Ontwikkelen

[2] Geert Seeters is ondernemer, geeft lezingen, workshops en business coaching over Nieuwe Business Modellen in de WEconomy en is daarnaast parttime verbonden aan het lectoraat van Fontys Hogeschool Marketing en Management in de Brainportregio.

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.