De werkzaamheden van NCP ECVET stoppen, maar bewegingen gaan door onder een andere vlag

De werkzaamheden van NCP ECVET stoppen, maar bewegingen gaan door onder een andere vlag

De werkzaamheden van NCP ECVET stoppen, maar bewegingen gaan door onder een andere vlag 800 800 ECVET

De werkzaamheden van NCP ECVET stoppen, maar bewegingen gaan door onder een andere vlag  

PERSBERICHT

In juli 2020 heeft de Europese Commissie vernieuwing van het beleid voor het mbo voorgesteld. In de Raadsaanbeveling mbo is besloten om het instrument ECVET in te trekken en de doelen en principes van ECVET op een andere wijze te verankeren. Daarmee stopt ook het Nationaal Coördinatiepunt NCP ECVET in Nederland per 30 april 2022. De bewegingen, die mede door ECVET zijn teweeggebracht, gaan gewoon door, maar dan onder een andere vlag.

Wat doet NCP ECVET?

Sinds de introductie van het instrument ECVET in 2009 is er een brede bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een kwalitatief betere mobiliteitservaring en flexibel onderwijs in Nederland. ECVET is een Europees programma dat is ontwikkeld op initiatief van de Europese Commissie. Het doel van ECVET is om beroepsonderwijs flexibeler te maken door de erkenning, stapeling en een verbeterde overdracht van leerresultaten. Deze doelen dragen op hun beurt bij aan een groeiende studentmobiliteit en de ondersteuning van een leven lang ontwikkelen. Het NCP ECVET (uitgevoerd door CINOP) speelt voor deze doelen zowel nationaal als internationaal een informerende rol. Het NCP ECVET heeft als primaire taak het bevorderen van de bekendheid en beschikbaarheid van de ECVET-principes door informatievoorziening en het bieden van concrete hulp bij vragen over implementatie van ECVET.

Kijkend naar de toekomst

De belangrijkste ECVET-principes, onder andere het gebruik en erkennen van leereenheden ten behoeve van flexibel beroepsonderwijs, zijn opgenomen in de nieuwe Raadsaanbeveling. Leeruitkomsten maken nu bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel uit van EQAVET, het Europese kwaliteitsraamwerk voor het beroepsonderwijs. De ECVET-instrumenten die de internationale mobiliteit ondersteunen, zoals Memorandum of understanding, Learning Agreement etc, zullen verder worden ontwikkeld in het Erasmus+-programma.

CINOP voerde vanaf de introductie van ECVET het NCP uit in Nederland. Projectleider Jessica Spithoven: “De werkzaamheden van ECVET voelen nog niet af. We zien nog zeker groeimogelijkheden bij de validering en vrijstelling van de volwassen doelgroep, als het gaat om om-, bij- en nascholing. ECVET heeft daar een impuls aan gegeven, maar we zien dat het werk niet voltooid is. Ik blijf me hier dan ook de komende jaren voor inzetten.”

Lise Weerden, beleidsmedewerker directie MBO bij het ministerie van OCW beaamt dit: “Met het intrekken van het instrument en het EU-programma stopt de inzet op flexibilisering nadrukkelijk niet. Op het gedachtengoed en de principes van ECVET op het gebied van mobiliteit en leereenheden kan worden voortgebouwd. Het kan als inspiratie dienen voor nieuwe ontwikkelingen, zoals micro-credentials[1].”

De blik vooruit!

Veel ontwikkelingen en initiatieven lopen ook na het stoppen van ECVET gewoon door. Denk aan modularisering, flexibilisering, validering, wederzijdse erkenning, maar ook nieuwe ontwikkelingen rondom skills en micro-credentials. Een van de belangrijkste kernprincipes, namelijk het gebruik en erkennen van eenheden gebaseerd op leeruitkomsten, ligt aan de basis van de ontwikkeling van micro-credentials in het mbo. Hiervoor kunnen de verworvenheden van ECVET slim worden ingezet. Kortom, ECVET stopt, maar haar werkzaamheden zeker niet. Hou de andere Europese programma’s dus zeker in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

[1] Micro-credentials zijn mini-kwalificaties die vaardigheden, kennis en/of ervaring in een bepaald vakgebied aantonen.

Hulp of begeleiding nodig?

Neem contact op met een van de
ECVET –experts

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.