ECVET in Nederland

ECVET in Nederland

In Nederland zijn twee organen die zich officieel bezig houden met ECVET. Deze twee werken nauw samen. Het betreft het NCP ECVET en het team van ECVET Experts.

Het Nationaal Coördinatiepunt ECVET (NCP ECVET) heeft als doel het leveren van een bijdrage aan het faciliteren van LLL en het bevorderen van de internationale studentenmobiliteit in het beroepsonderwijs door het gebruik van ECVET en speelt voor deze onderdelen zowel nationaal als internationaal een informerende rol. Het NCP ECVET heeft als primaire taak het bevorderen van de bekendheid en beschikbaarheid van de ECVET-principes door informatievoorziening en het bieden van concrete hulp bij vragen over implementatie van ECVET.

Een aantal Europese lidstaten kennen nationale teams van ECVET-experts. Dit zijn mensen uit het veld die hun peers voorlichten over en ondersteunen bij de inzet van ECVET bij zowel transnationale mobiliteit als Leven Lang Ontwikkelen. De teams worden gecoördineerd door de Nationale Agentschappen Erasmus+. Ook in Nederland coördineert het Nationaal Agentschap Erasmus+ het Nederlandse team van ECVET experts. Zij hebben, in samenwerking met het NA Erasmus+, onder meer de volgende taken:

  • het verzorgen van trainingen;
  • het informeren en adviseren van geïnteresseerden;
  • vertegenwoordiging in Europese ECVET-netwerken.

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.