ECVET Permit: naar overdraagbare leerresultaten

ECVET Permit: naar overdraagbare leerresultaten

ECVET Permit: naar overdraagbare leerresultaten 800 800 ECVET


ECVET Permit: naar overdraagbare leerresultaten

De uitdagingen van de landen binnen de EU op het gebied van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid hebben te maken met een leven lang ontwikkelen. Uitdagingen die daarbij komen kijken zijn de vraag naar flexibele leertrajecten, faciliteren van verschillende manieren van leren, opleidings- en arbeidsmobiliteit, en transparantie van kwalificaties.

Leven lang ontwikkelen

Relatie, samenhang en overdraagbaarheid tussen verschillende leercontexten zijn van cruciaal belang voor een leven lang ontwikkelen. Als er relatie, samenhang en overdraagbaarheid bestaat tussen non-formeel en formeel leren neemt dit obstakels weg voor lerenden en biedt het kansen voor mensen om hun eigen loopbaan uit te stippelen en zich daar gericht in te ontwikkelen.

Overdraagbare resultaten

In 2016 is een Europees project afgerond dat ons interessante aanknopingspunten geeft om dit ook in Nederland beter neer te zetten. ECVET Permit, is een initiatief tussen Cyprus, Malta en Griekenland. Deze landen gingen aan de slag met de zogenaamde doorlaatbaarheid (permeabiliteit) en overdraagbaarheid tussen het non-formele opleidingssysteem en het formele beroepsonderwijs. Dit deden zij voor de opleidingen voor elektricien, loodgieter en automonteur. Dit project beoogde de relatie, samenhang en overdraagbaarheid van leerresultaten te vergroten die zijn opgedaan binnen verschillende leercontexten. In het project is zowel gekeken naar de nationale als de transnationale context. Er zijn nieuwe methodologieën en tools ontwikkeld, maar ook de ECVET-principes en ECVET-tools zijn toegepast in het project. Deze zijn in een handleiding vastgelegd.

Inschaling NLQF

In Nederland wordt al enige tijd aangestuurd op een doorbraak voor een leven lang ontwikkelen. Een goede verbondenheid van non-formeel en formeel leren zou daaraan kunnen bijdragen. In de geschetste handleiding staat aangegeven hoe dit kan worden gerealiseerd. In Nederland bestaat er ook het pad naar formele inschalingen in NLQF. Hoe meer kwalificaties (van non-formele opleiders en van branches) er worden ingeschaald, hoe transparanter het totale opleidingssysteem in Nederland wordt.

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.