ECVET Principes

ECVET Principes

De uitgangspunten van ECVET, de ECVET-principes genoemd, zijn erop gericht om flexibele leerroutes in het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven te vergemakkelijken.

De acht ECVET-principes luiden als volgt:

  1. Kwalificaties moeten bestaan uit duidelijk omschreven groepen van leeruitkomsten;
  2. Groepen van leeruitkomsten (units) binnen kwalificaties moeten afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar geassesst kunnen worden;
  3. De assessment van elke groep leeruitkomsten moet juist gedocumenteerd worden;
  4. Er moet worden voorzien in leermogelijkheden om individuele personen in staat te stellen om zich een groep leeruitkomsten eigen te maken;
  5. Individuele personen moeten in staat worden gesteld hun leeruitkomsten te laten valideren, onafhankelijk van hoe deze leeruitkomsten verkregen zijn
  6. Individuele personen moeten de mogelijkheid hebben om hun geassessde groepen leeruitkomsten te stapelen om zo een kwalificatie te verkrijgen
  7. Individuele personen moeten de mogelijkheid hebben om hun groepen van leeruitkomsten die in de ene context gevalideerd zijn, over te dragen naar een andere context. Bijvoorbeeld tussen verschillende kwalificaties, scholen, regio’s of landen.
  8. De processen van ontwikkeling, assessment, validering en erkenning van groepen leeruitkomsten moeten transparant zijn en de kwaliteit moet geborgd zijn.

Niet alle principes worden overal toegepast. Dit is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de plaatselijke wet, context, randvoorwaarden en wensen.

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.