De toepassing van leeruitkomsten in het mbo

De toepassing van leeruitkomsten in het mbo

De toepassing van leeruitkomsten in het mbo 800 800 ECVET

Quick scan

Toepassing van leeruitkomsten in curriculumontwikkeling en examinering

Dit is een rapportage van een klein verkennend onderzoek dat in het najaar van 2014 is uitgevoerd. In het onderzoek is een link gelegd tussen de beleidsmatige discussie die op Europees niveau wordt gevoerd over de toepassing van leeruitkomsten (learning outcomes) en de praktijk hiervan in het mbo in Nederland.

Doel en vraagstelling onderzoek

Doel van het onderzoek is om een indruk te krijgen wat het in de praktijk betekent dat mbo in Nederland gebaseerd is op leeruitkomsten. Wat zien we op de werkvloer terug van de discussie die in Europa al geruime tijd wordt gevoerd? Doen zich knelpunten voor bij de toepassing van leeruitkomsten die om nader onderzoek vragen? Op de achtergrond wordt aandacht besteed aan de vraag wat de rol van leeruitkomsten is in de responsiviteit van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt: draagt de gerichtheid van opleidingen op leeruitkomsten bij aan de mate waarin het beroepsonderwijs zich aanpast aan de veranderende praktijk in de beroepen waarvoor wordt opgeleid?

Centrale vraag van het onderzoek:

  • Hoe werken leeruitkomsten, zoals ze in de kwalificatiedossiers geformuleerd zijn, door in de curriculumontwikkeling, examinering en het primaire proces in het mbo?

Hulp of begeleiding nodig?

Neem contact op met een van de
ECVET –experts

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.