Europees handboek | defining, writing and applying learning outcomes

Europees handboek | defining, writing and applying learning outcomes

Europees handboek | defining, writing and applying learning outcomes 800 800 ECVET

Definiëren, beschrijven en toepassen van leerresultaten

Dit handboek beoogt het algemene gebruik van leerresultaten te bevorderen. Het brengt niet alleen de mogelijkheden, maar ook de uitdagingen bij het schrijven en definiëren van de leerresultaten in kaart. Het geeft een overzicht van een uitgebreide verzameling van (inter)nationale bronnen.  De wijze van deze leerresultatenbenadering verbetert de kwaliteit en relevantie van leerprocessen in Europa.

Doelgroep

Het handboek is geschreven voor personen en instellingen die actief betrokken zijn bij het definiëren en schrijven van leerresultaten in onderwijs en opleiding in het algemeen en in beroepsopleidingen in het bijzonder.

Handboek als referentiepunt

Een referentie voor samenwerking en het creëren van een netwerk dat een belangrijke rol kan spelen bij het bevorderen van leerresultaten als een taal die onderwijs en opleiding en de wereld van het werk met elkaar verbindt.

Hulp of begeleiding nodig?

Neem contact op met een van de
ECVET –experts

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.