Handleiding validering binnen ECVET gericht op diplomagerichte trajecten

Handleiding validering binnen ECVET gericht op diplomagerichte trajecten

Handleiding validering binnen ECVET gericht op diplomagerichte trajecten 800 800 ECVET


Handreiking validering voor diplomagerichte trajecten

In opdracht van het ministerie van Onderwijs zijn in 2015 dertien ECVET-pilots uitgevoerd. Uitgangspunt voor alle ECVET-pilots was de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

Vragen die binnen kwamen waren bijvoorbeeld ‘breng in kaart wat werknemers kunnen (0-meting) als basis voor verdere loopbaanontwikkeling’, of ‘om door te kunnen stromen binnen de organisatie moeten de werknemers bijgeschoold worden op een klein onderdeel van de kwalificatiestructuur: valideer wat ze al kunnen en organiseer waar nodig maatwerk voor dit onderdeel’.

Doel van deze handleiding

Het doel van de handleiding: handreiking ECVET-methodiek voor doelgroep bekostigde en niet-bekostigde instellingen die diplomagerichte opleidingstrajecten (willen) verzorgen voor werkenden en daarbij rekening houden met reeds verworven kennis en kunde als basis voor het verlenen van vrijstellingen van onderwijs en examinering.

In een aantal gevallen was er sprake van een diplomagericht traject (crebo en branche). De vraag was dan: ‘ontwikkel een diplomagericht opleidingstraject waarbij rekening wordt gehouden met reeds verworven kennis en kunde om zo op een efficiënte en flexibele wijze het diploma te behalen’. In deze handleiding wordt ingegaan op deze laatste vraag (crebo gerelateerd).

Voor wie is deze handleiding bedoeld?

De handleiding is bedoeld voor medewerkers van onderwijsinstellingen (beleidsmedewerkers, examencommissies, onderwijsontwikkelaars, intakers et cetera) die verkorte opleidingen willen aanbieden aan volwassenen op basis van eerder verworven competenties in relatie tot ECVET-eenheden.

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.