Meting examinering in het buitenland 2020

Meting examinering in het buitenland 2020

Meting examinering in het buitenland 2020 800 800 ECVET


2020 meting examinering in het buitenland

Het Nationaal Coördinatiepunt ECVET en het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering ontwikkelden de handreiking ‘Examinering in het buitenland’. Het maakt helder welke ruimte er voor mbo-opleidingen is om examinering in het buitenland te organiseren.

Om in beeld te brengen in welke mate scholen vóór de handreiking al de ruimte namen voor examinering in het buitenland, is eind 2019 een nulmeting uitgevoerd om de situatie op de scholen in kaart te brengen.

Begin schooljaar 2020-2021 zou een 1-meting worden uitgevoerd naar de stand van zaken rondom examinering in het buitenland. Idealiter hadden we deze in het najaar van 2020 uitgevoerd, echter ziet de wereld er sinds maart 2020 volledig anders uit door COVID-19 en specifiek in de wereld van internationalisering. Daarom heeft het NCP ECVET besloten een 2020- meting uit te voeren. Met deze meting willen we zorgen dat we, ondanks de ontwikkelingen rondom COVID-19, monitoren of helderheid over ruimte in de regels bijdraagt aan het uitbouwen van examinering tijdens een internationale studentmobiliteit in het mbo. De resultaten van de monitor zijn gebundeld tot een rapportage. De rapportage geeft een korte terugblik naar de 0-meting maar bespreekt ook actiepunten naar aanleiding van de 2020-meting. De rapportage examinering in het buitenland is hieronder te downloaden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.