Handreiking Verlenen van vrijstellingen op basis van werkervaring

Handreiking Verlenen van vrijstellingen op basis van werkervaring

Handreiking Verlenen van vrijstellingen op basis van werkervaring 800 800 ECVET


Handreiking procesgebied Verlenen van vrijstellingen op basis van werkervaring

Het Servicepunt examinering heeft CINOP gevraagd om het procesgebied ‘verlenen van vrijstellingen op basis van werkervaring’ uit te werken (2017). Het procesgebied is uitgesplitst in verschillende stappen. Bij elke stap wordt een korte beschrijving gegeven van de stap en worden overwegingen en bespreekpunten meegegeven.

Echter, de eerste vraag die beantwoord moet worden bij het uitwerken van een aanpak is de vraag of een instelling de doelgroep van werkende volwassenen wíl bedienen en of zij de mogelijkheid wíl bieden om op basis van werkervaring vrijstellingen te verlenen. Vervolgens kan, mede op basis van de aard van de mbo-instelling (aantal deelnemers, organisatie-indeling, aantal locaties, centraal of decentraal georganiseerd, aanwezige capaciteiten -kwalitatief en kwantitatief-, aanwezige faciliteiten etc), bepaald worden welke aanpak hiervoor passend is.

Doel en doelgroep handreiking

Deze handreiking is ontwikkeld om de drempel voor onderwijsinstellingen te verlagen om vrijstellingen te verlenen op basis van werkervaring en is bedoeld voor beleidsmedewerkers onderwijs en examinering, leden van examencommissies en onderwijsteams.

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.