Inzet van skills ten behoeve van LLO

Inzet van skills ten behoeve van LLO

Inzet van skills ten behoeve van LLO 800 800 ECVET

Inzet van skills ten behoeve van LLO

Een leven lang ontwikkelen en zorgen voor eigen duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke succesfactoren voor mensen om wendbaar en weerbaar te zijn en blijven op een steeds veranderende arbeidsmarkt. Het waarderen en zichtbaar maken van vaardigheden, competenties en kennis (skills) van werkenden en werkzoekenden wordt van steeds groter belang. Maar wat zijn skills nu eigenlijk? Wat wordt er op dit moment al gedaan om skills zichtbaar te maken en in te zetten op de arbeidsmarkt?

In april 2021 publiceerde de SER een inspiratiedocument “Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt”[1]. Daarin benoemt de SER de ambitie en het belang om tot een skillsgerichte arbeidsmarkt te komen en wordt er beschreven wat daarvoor nodig is. Het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) ECVET heeft zich hierin ook verdiept, vanuit haar doelstelling beroepsonderwijs flexibeler te maken, en is daarom aanvullend op de SER-publicatie op zoek gegaan naar mooie initiatieven rondom skills in Nederland.

[1] https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/thema/scholing-ontwikkeling/Brochure-Skillsgerichte-arbeidsmarkt.pdf

Hulp of begeleiding nodig?

Neem contact op met een van de
ECVET –experts

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.