Leven lang ontwikkelen


Leven lang ontwikkelen

In de huidige tijd is het steeds meer van belang dat een mens zich een leven lang blijft ontwikkelen. Voortbouwend op onderzoek van Kuijpers (2003), Semeijn (2017) en Van der Heijden (2005), en in nauw overleg met betrokken partijen uit het veld (Noloc, Ontwikkelrijk) geldt voor een leven lang ontwikkelen de volgende definitie: “Gedurende het hele leven (pro)actief ontplooien van kwaliteiten op basis van eigen interesses en waarden voor een duurzame bijdrage aan de samenleving, eigen gezondheid en geluk”.

Mensen worden dus geacht (meer) regie te voeren op hun loopbaan en hun leven. Want een baan voor het leven is allang niet meer vanzelfsprekend. Mensen moeten wendbaar en weerbaar zijn op een steeds veranderende arbeidsmarkt. Bij-, op- en omscholen is steeds meer vanzelfsprekend. ECVET biedt voor zowel de werkgever, de werknemer, als de opleider handvatten om een doelgericht, transparant en op maat ontwikkeltraject in te zetten, zodat op efficiënte en betrouwbare wijze (delen van) een diploma of certificaat behaald kan worden:

Praktijkvoorbeelden

Hieronder staat een aantal praktijkvoorbeelden van trajecten waarin ECVET is ingezet om mensen efficienter van werk naar werk te helpen. Centraal in al deze trajecten staat het behalen van een kwalificatie door enerzijds het erkennen en valideren van competenties die mensen op velerlei manieren reeds hebben verworven, en anderszijds het volgen van een op maat onderwijsprogramma om de leereenheden die nog niet behaald waren te verwerven.

Gerelateerd

Filter op

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.