Valideren

Valideren van leerresultaten

Het valideren van leeruitkomsten is het in kaart brengen van eerder verworven kennis, vaardigheden en competenties. Dit is het proces waarbij wordt vastgelegd dat deze eerder verworven leerresultaten, beantwoorden aan specifieke resultaten die voor (een deel van) een kwalificatie vereist zijn.

Hierbij wordt rekening gehouden met leerresultaten zowel formeel, non-formeel of informeel leren. Dit wil zeggen dat het niet uitmaakt hoe het is aangeleerd: in een opleiding, op het werk, of gewoon in het dagelijks leven. Ook maakt het niet uit waar het is aangeleerd. Dat kan dus ook in een ander land zijn, of in een ander beroep. Zo kan ervoor worden gezorgd dat een individu geen onderwijs hoeft te volgen om dingen te leren die hij al weet en kan.

ECVET biedt handvatten om het valideren van leeruitkomsten transparant en  efficient te laten verlopen. Het valideren vindt plaats door valideringsprocedure, waarbij de competenties van het individu worden onderzocht, beoordeeld en gewaardeerd ten opzichte van vooraf vastgestelde ECVET-eenheden, met als resultaat een korte en bondige rapportage en resultatenoverzicht.

Het valideren van leeruitkomsten maakt het kwalificeren van volwassenen sneller en efficiënter en maakt het mogelijk om opgedane competenties of leerresultaten, óók binnen non formele en informele context waarde te geven. In het kader van een leven lang ontwikkelen is dit een handig principe. Namelijk, wanneer in kaart is gebracht wat iemand al kan, kan gemakkelijk een onderwijsprogramma op maat worden ontwikkeld, waarin alleen nog wordt behandeld wat deze persoon nog níet kan. Een onderwijsinstelling kan gebruik maken van deze valideringsprocedure om de gevalideerde leerresultaten te erkennen, om zodoende vrijstelling(en) te verlenen.

Voor meer informatie, neem contact op met het NCP ECVET:

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.