Pilot | Defensie

Pilot | Defensie

Pilot | Defensie 800 800 ECVET


Pilot Defensie | interview met John van Tintelen

Bij defensie vinden ECVET-pilots plaats bij de landmacht, de marine, de luchtmacht en de marechaussee. Kolonel Van Tintelen, programmamanager UWV & Opleidingen, vertelt over wat de ECVET-pilots bijdragen aan het opleidingsprogramma en de arbeidskansen van medewerkers.

Aanleiding

‘Vanuit defensie is er altijd interesse om te kijken hoe mensen goed kunnen terugkeren op de arbeidsmarkt. Defensie wordt steeds meer een doorstroomorganisatie. Als werknemers bij defensie tussen de 30 en 35 jaar zijn horen ze of ze kunnen blijven of niet. Soms willen mensen ook zelf liever uitstromen. Als je 18 bent sta je vaak anders in het leven dan wanneer je bijvoorbeeld een gezin hebt. Dan wil je misschien liever niet meer uitgezonden worden. We proberen er daarom tijdens hun contract alles aan te doen om mensen zo goed mogelijk te laten landen op de arbeidsmarkt: opleidingen en diploma’s dragen daar uiteraard aan bij. Ook werken we al een aantal jaar met EVC. Defensie heeft vele beroepen en mensen volgen daarom trajecten in heel verschillende sectoren, zoals: techniek, beveiliging en zorg. We proberen steeds verbeteringen aan te brengen in de opleidingsmogelijkheden, ECVET vervult in die trajecten nu ook een rol.

We blijven altijd naar buiten kijken om te zien in welke sectoren er behoefte is aan personeel en we proberen daar op af te stemmen met ons opleidingsaanbod. We hebben nu bijvoorbeeld samen met de politie een sectorplan opgesteld. Als mensen na een
periode bij defensie niet aan de slag komen is dat niet aantrekkelijk natuurlijk. Dus we trachten dat te voorkomen. Als er bijvoorbeeld conducteurs nodig zijn dan richten we ons daarop, gaat het om beveiligingspersoneel dan gaat daar de aandacht naar uit. Mensen maken daarin natuurlijk vooral zelf hun keuzes.

Ook binnen de organisatie vinden we het belangrijk om aan te tonen wat de waarde is van onze werkervaring en interne opleidingen door deze te laten waarderen en te valideren. Als iemand zonder civiel diploma bijvoorbeeld mbo niveau 3 kan aantonen, is dat waardevol voor het individu én de organisatie. Ook als uitstroom niet aan de orde is.’

De pilot

‘We zijn begonnen met een ECVET-pilot voor de landmacht. Het gaat om het kwalificatiedossier Leiding geven op basis van vakmanschap, ontwikkeld door KC Handel. Intern weten we wel wat onze opleidingen waard zijn, maar we willen dat ook graag extern kunnen laten zien. Honderd medewerkers doen mee met deze pilot. We werken samen met 7 roc’s zodat het hele land afgedekt is voor het uitvoeren van het resterende deel van de opleiding. En ook omdat we dan bij zeven instellingen de procedure ten aanzien van de waardering en validering uittesten. Als ze alle zeven vinden dat het in orde is en ook het Cito geeft dit aan dan zegt dat ook iets over dat het goed in elkaar zit. Met de vrijstellingen komt het in orde weten we inmiddels. Het komt erop neer dat de interne opleiding die mensen gedaan hebben én de werkervaring die mensen hebben opgedaan worden vergeleken met de civiele standaard. Daar komen vrijstellingen uit. Het volgende traject is het stuk maatwerk dat mensen moeten volgen om het diploma te behalen. In november beginnen die honderd mensen daaraan. Er lopen inmiddels ook pilots bij de marine, de luchtmacht en de marechaussee. De nieuwste ontwikkeling is dat we ook gaan kijken of er in het hbo mogelijkheden zijn voor vrijstellingen en dus voor verkorte opleidingstrajecten. Onze onderofficieren doen nu trajecten op mbo niveau 4, maar ze hebben veel extra bagage. We willen bekijken of dat aangetoond kan worden op hbo-niveau.’

Grootste uitdaging

‘De grootste uitdaging is om het bewijsmateriaal voor elkaar te krijgen. Je moet zowel kunnen aantonen dat mensen (delen van) de opleiding hebben gevolgd en dat zij ook voldoen aan de eisen van examinering. Het is belangrijk om dit gedegen uit te zoeken, zodat hier geen twijfel over bestaat en dat kost vaak tijd. Daarnaast moeten ze ook relevante werkervaring aan kunnen tonen.’

“ECVET prima instrument voor waarderen werkervaring binnen defensie”

ECVET prima instrument

‘Het is altijd goed om te bekijken wat er met interne opleidingen en werkervaring gedaan kan worden binnen en/of buiten de organisatie. ECVET is daar een prima instrument voor.’

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.