Pilot | logistiek

Pilot | logistiek

Pilot | logistiek 800 800 ECVET


ECVET-pilot Logistiek | interview met Sander ter Mors

“ECVET bleek mooie opstap om mensen op weg te helpen”

SW-bedrijf SWB uit Hengelo neemt als werkgever deel aan een ECVET-pilot logistiek. Sander ter Mors, P&O-adviseur bij SWB, vertelt wat het bedrijf wil bereiken via ECVET. SWB is gespecialiseerd in werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. SWB wil mensen via ECVET met korte gerichte modules beter bemiddelbaar maken op de arbeidsmarkt.

Over SWB

Voor de regio Midden Twente ondersteunt SWB mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen. Vroeger werkten mensen – grotendeels letterlijk – binnen de muren van de ‘sociale werkplaats’. De laatste jaren worden mensen binnen werkleertrajecten steeds vaker bij een reguliere werkgever geplaatst. Bedrijven profiteren van samenwerking met SWB. Dat kan op verschillende manieren, van eenvoudige detachering en het uitbesteden van werk tot intensieve vormen van samenwerking.

Aanleiding SWB om deel te nemen aan een pilot

Sander ter Mors: ‘De aanleiding om deel te nemen aan de pilot was eigenlijk tweeledig. Eerder mochten wij mensen met afstand tot de arbeidsmarkt twee jaar in een arbeidstoeleidend traject plaatsen. Door verandering van het beleid is kan dat nog maar 1 jaar. Waar wij voorheen mensen in AKA- en entree-opleidingen konden plaatsen bij ROC Twente, kan dat nu niet meer omdat dat niet in dat ene jaar past. De doelgroep waar het om gaat is over het algemeen niet- of laaggeschoold. We moeten mensen in 1 jaar bemiddelbaar maken. Dus in 1 jaar moeten mensen werkervaring opdoen en proberen zoveel mogelijk training en scholing op maat te volgen. ECVET-pilot
Omdat we al contact hadden met het ROC Twente als afnemer van AKA- en entree-opleidingen zijn we met het ROC in gesprek gegaan over wat er mogelijk zou zijn. En toen is het balletje gaan rollen: ECVET bleek een hele mooie opstap voor ons om mensen op weg te helpen die net niet zelfstandig of soms heel moeilijk aan een baan kunnen komen.’

De doelgroep

‘De doelgroep is heel divers. Het kan gaan om jonge schoolverlaters, oudere mensen, autochtonen, allochtonen, mensen met en psychische of fysische beperking. We hebben leerroutes ontwikkeld waar we twee hoofdsmaken onderscheiden: degenen die relatief zelfstandig een traject kunnen doorlopen volgen wat ik noem de snelweg; degenen die door taal, psychische of fysieke beperkingen meer begeleiding nodig hebben volgen de zg. provinciale weg. Met ECVET voegen we korte gerichte modules toe, ik noem het snackmodules, met een snel resultaat en die smaken naar meer.’

ECVET voor logistiek

‘We gaan starten met ECVET-eenheden voor logistiek. De keus voor logistiek is gemaakt door te kijken naar waar we het meeste uitstroom naar hebben, daar valt immers het meeste winst te behalen. We hebben bij PostNL verschillende ploegen werken die pakjes voor bijvoorbeeld Zalando en Bol.com moeten verwerken. In de ochtendploeg werken voornamelijk mensen met een SW-indicatie. In de avondploeg werken voornamelijk WWB-ers (Wet Werk en Bijstand). Mensen die het daar goed doen gaan we selecteren voor de ECVET-pilot. ECVET staat voor beide ploegen open.
We willen twee ECVET-eenheden inrichten: één gericht op basiskennis en één gericht op basiskunde. Mensen doen ervaring op bij PostNL en kunnen die laten valideren via ECVET. Ik stel me voor dat in een later stadium de hele kwalificatie logistiek opgedeeld kan worden in bijvoorbeeld 10 deelkwalificaties. Mensen die uitstromen kunnen dan bij een nieuwe werkgever wellicht verder gaan met het halen van ECVET-eenheden.’

Stand van zaken pilot: examencommissie heeft groen licht gegeven

‘PostNL heeft ook interne opleidingen met certificaten. Ons doel is dat die certificaten ook kunnen dienen als bewijslast bij ECVET. Op die manier kun je die bedrijfsopleidingen koppelen aan een reguliere opleiding. Daarnaast kunnen ook praktische zaken als bewijslast dienen, denk aan turflijsten, pakbonnen, functioneringsverslagen van leidinggevenden. En er komen assessoren op de werkplek waar mensen kunnen vertellen over hun werkwijze en iets kunnen laten zien. De mogelijke bewijslast is ter goedkeuring voorgelegd aan de examencommissie van het ROC en deze is akkoord met de omschrijving van de twee modules. Binnenkort komt de examencommissie op bezoek bij PostNL samen met de assessor om te bekijken hoe het er op de werkvloer uitziet. Wellicht ontstaan er daar nog aanvullende ideeën die we kunnen meenemen. In oktober 2015 willen we beginnen met de eerste kandidaten. Deze mensen mogen op verschillende afdelingen werken om brede logistieke ervaring op te doen. Zodra ze hun bewijslast rond hebben nemen we contact op met het ROC zodat het criteriumgericht interview en assessment afgenomen kan gaan worden. Zo bouwen we ECVET dus in als keuzemodule in onze standaard opleidings- en ontwikkelingsroutes.’

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.