Pilot | Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)

Pilot | Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)

Pilot | Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) 800 800 ECVET


Pilot | Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)

“Erkenning en certificering van wat iemand kan maakt flexkrachten kansrijker op de arbeidsmarkt”

ECVET-pilots Flexbranche | interview met Adriana Stel van STOOF

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), het sector overstijgende opleidings- en ontwikkelingsfonds binnen de flexbranche, is in 2015 twee ECVET-pilots gestart gericht op het erkennen en certificeren van dat wat uitzendkrachten leren in hun werk. Adriana Stel, directeur van STOOF, vertelt wat zij met deze pilots hopen te bereiken, wat zij tot dusver al hebben geleerd en waarom ECVET een instrument bij uitstek is voor deze branche.

Over STOOF

STOOF ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Zij maken zich hard voor het vergroten van de inzetbaarheid van flexkrachten, het verbeteren van de instroom en doorstroom van deze groep en het verhogen van het aantal flexkrachten met een startkwalificatie op zak. Dit doet STOOF voornamelijk binnen de sectoren waar de vraag naar gekwalificeerd personeel het grootst is: de bouw, techniek, logistiek, procesindustrie, zorg en de administratieve sector.

Wat was de aanleiding voor STOOF om ECVET-pilots te starten?

’In opdracht van STOOF heeft TNO in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar leerwerkbanen voor laagopgeleide flexkrachten. De ontwikkeling van competenties gedurende het werk stond in dit onderzoek centraal. Vaak wordt gedacht dat deze banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zoals bijrijder of productiemedewerker weinig mogelijkheden bieden om te leren, maar dit onderzoek wees uit dat deze medewerkers meer leren dan wij denken! Dit heeft ons aan het denken gezet hoe we datgene wat onze flexkrachten hebben geleerd kunnen erkennen en certificeren zodat ze gemakkelijker hun weg naar de arbeidsmarkt weten te vinden. De ECVET-pilots boden hiervoor de mogelijkheid om te experimenteren!’

Hoe zien de ECVET-pilots eruit?

‘STOOF investeert in twee pilots: één in de logistiek en één in de voedselverwerkingsindustrie. De pilot in de logistiek wordt uitgevoerd bij DHL en zit nog in de opstartfase. Dit betekent dat we dus wel een inlenende partij hebben zoals we dat noemen, maar nog geen uitzendende partij hebben aangetrokken. In deze pilot gaat het om het erkennen van kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het uitvoeren van logistieke werkzaamheden zoals het werken in het magazijn en verwerken van inkomende goederen. Flexkrachten krijgen via de pilot de mogelijkheid om een certificaat te behalen dat qua niveau vergelijkbaar is met een mbo opleiding op niveau 1 (entree) of 2 (logistiek medewerker). De andere pilot wordt uitgevoerd bij Marfo en is al in volle gang. Marfo is een bedrijf gevestigd in Lelystad dat op grote schaal maaltijden bereidt en verpakt voor bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen of ziekenhuizen. Zij hebben structureel veel uitzendkrachten in dienst en werken hiervoor samen met uitzendbureau In Person. De uitzendkrachten werken voornamelijk aan de band als productiemedewerker bij de verpakking van maaltijden, maar kunnen ook in het magazijn of de keuken werken. Deze groep flexkrachten leert veel in het werk, maar krijgt dit vaak niet erkend. Met deze pilot creëren we deze mogelijkheid voor erkenning en certificering van een groep van ongeveer 16 uitzendkrachten!’

Wat zijn de ‘lessons learned’ en uitdagingen?

’De pilots laten zien dat het mogelijk is om voor flexkrachten inzichtelijk te maken wat ze kunnen en dat dit gecertificeerd kan worden. Dit maakt deze groep die vaak wisselt van werkplek kansrijker op de arbeidsmarkt. Een struikelblok, net als bij EVC, is dat de certificaten niet landelijk worden erkend. De certificaten zijn nu vooral van waarde voor het uitzendbureau, maar de waarde op de arbeidsmarkt wordt groter als deze erkend worden zoals de oude deelkwalificaties. Momenteel is Nederland echt een diplomaland. Ik hoop en denk dat dit gaat veranderen omdat een diploma niet zo lang houdbaar is. Aan het begin van iemands carrière is het diploma informatief voor de werkgever, maar op den duur niet meer omdat het niets zegt over wat iemand in de loop der jaren heeft geleerd. Zeker voor onze doelgroep die vaak van baan wisselt geldt dit. In de pilots bleek dat de ECVET-methodiek helder gecommuniceerd kon worden naar de inlenende partij en de werkwijze en opbrengst duidelijk is. Zij staan positief tegenover het idee om blokken van kennis en vaardigheden te erkennen, maar hebben behoefte aan ontzorging in het proces; zowel qua tijd als geld. In de pilot bij Marfo heeft In Person een belangrijke rol gespeeld in het opzetten en coördineren van het proces en heeft STOOF dit gefinancierd. Wij doen dit voor beide pilots omdat de flexbranche baat heeft bij de ervaringen die worden opgedaan. Als de pilots zijn afgerond hopen we dat dit in de markt verder wordt opgepakt door de successen die zijn behaald.’

Wanneer zijn de pilots geslaagd?

‘De pilots zijn wat mij betreft geslaagd als de uitzendkrachten toegevoegde waarde ervaren voor hun positie op de arbeidsmarkt en het de uitzendbranche hoger gekwalificeerd personeel oplevert. Een win-win situatie dus!’

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.