Terugblik | De themabijeenkomst ‘Derde Leerweg’, route naar werk’

Terugblik | De themabijeenkomst ‘Derde Leerweg’, route naar werk’

Terugblik | De themabijeenkomst ‘Derde Leerweg’, route naar werk’ 800 800 ECVET

Terugblik | De themabijeenkomst ‘Derde Leerweg’, route naar werk’

Op 23 juni jl. vond een themabijeenkomst plaats die was georganiseerd door het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen. Het zorgvuldig samengestelde programma bood, in een waaier van mogelijkheden, een inkijkje in de kansen die de derde leerweg biedt. Dit alles in het teken van een leven lang ontwikkelen.
De derde leerweg bestaat sinds enkele jaren naast de bekende BOL- en BBL-trajecten, als extra mogelijkheid om scholing te verzorgen aan volwassenen.Via maatwerk en flexibilisering van onderwijs kunnen zij een volwaardig diploma behalen zonder dat bijvoorbeeld voorschriften voor de urennorm, de studieduur of de bevoegdheidseisen voor het onderwijspersoneel gehanteerd moeten worden. Voor deelnemers aan de derde leerweg bestaat overigens ook de mogelijkheid één of enkele onderdelen (modules) van een opleiding te volgen hetgeen aansluit bij de, soms specifieke, vragen van deze tijd.
In meerdere deelsessies werden deze ochtend concrete voorbeelden gepresenteerd.
 • De eerste sessie ging in op de wettelijke kaders. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat scholen, per kwalificatie in de derde leerweg, vóóraf via DUO een diploma-erkenning moeten aanvragen. En hoewel de derde leerwegveel mogelijkheden biedt om een opleidingstraject vorm en inhoud te geven, is er uiteraard sprake van kwaliteitsborging en inspectietoezicht.
 • Het onderwerp ‘De praktijkleerroute op maat’ gaf informatie over een nieuwe leerroute binnen het mbo (derde leerweg) bestemd voor werkenden en werkzoekenden voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. De ‘praktijkleerroute op maat’ kan worden afgesloten met eenpraktijkverklaring. Zie ook het filmpje op de website van SBB en het artikel op de website van het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen.
 • Het aanbieden van mbo-certificaten, als gedeelte van een kwalificatie, is eveneens nieuw binnen de derde leerweg is. Door de toegekende civiele waarde geven deze certificaten werkenden en werkzoekenden extra kansen op een sterk veranderende arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die ook regionaal soms grote verschillen kent waardoor kwalificaties nogal eens als ‘knellend’ worden ervaren.
 • De laatste sessie ging over de ‘Subsidieregeling Flexibilisering mbo’. Hiermee wil het kabinet publieke en private mbo-instellingen stimuleren hun krachten te bundelen waardoor nieuwe samenwerkingsvormen in de regio ontstaan. Hierdoor en door uitwisseling van de kennis en ervaringen tussen bekostigd en particulier beroepsonderwijs leidt dit tot een gevarieerd aanbod van flexibele onderwijstrajecten . Na een inleiding over de regeling werd verteld hoe ROC van Twente en de BTG TGO (Techniek en Gebouwde Omgeving), in samenwerking met verschillende private en publieke partners in de sector Techniek,de aanvraag hebben opgepakt. Zowel het proces van voorbereiding als de stappen die noodzakelijk zijn om het project goed in de steigers te zetten, werden duidelijk toegelicht. Kritische succesfactoren waren de driehoek ‘tijd’, het creëren van voldoende ‘draagvlak’ onder de partners, en ‘concreetheid’ bij het aangeven welke producten het project op moet leveren: zowel landelijk als ook regionaal. Daarnaast is het openstaan voor feedback erg belangrijk. Het voedt het onderling vertrouwen!
Via TEAMS namen ca. 110 mensen deel aan deze Webinar waarbij kennisdeling op de eerste plaats stond. Via de chat konden vragen worden gesteld en, voor zover mogelijk, beantwoord. Van deze mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt en ook onderling werd informatie uitgewisseld. Al met al een geslaagde digitale bijeenkomst over de derde leerweg. Een uitgebreide presentatie van de bijeenkomst is terug te vinden op de website van het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen.
Ineke Magdelijns-Hobé ECVET-expert
(verslag)

Hulp of begeleiding nodig?

Neem contact op met een van de
ECVET –experts

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

 • Alles
 • Activiteit
 • ECVET-toepassing
 • ECVET-unit
 • Geen categorie
 • Instrument
 • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.