Wegwijzer voor Nederlandse en Europese instrumenten voor een leven lang leren en ontwikkelen

Wegwijzer voor Nederlandse en Europese instrumenten voor een leven lang leren en ontwikkelen

Wegwijzer voor Nederlandse en Europese instrumenten voor een leven lang leren en ontwikkelen 800 800 ECVET


Wegwijzer voor Nederlandse en Europese instrumenten voor een leven lang leren en ontwikkelen

De loopbaan van de individu vraagt continu aandacht voor ontwikkeling. Een goede opleiding en het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden zijn voorwaarde om succesvol te kunnen meebewegen met de snel veranderende arbeidsmarkt. Scholing draagt bij aan kansen op de arbeidsmarkt en het voorkomen van werkloosheid. Deze brochure wijst u de weg naar tal van instrumenten en netwerken die een leven lang leren en ontwikkelen ondersteunen.

Deze instrumenten en netwerken maken de transparantie en erkenning van kennis, vaardigheden en competenties – om waar dan ook in Europa te studeren of te werken – gemakkelijker. Ze dragen bij aan duurzame inzetbaarheid en stimuleren kwaliteit in het beroepsonderwijs. Ze ondersteunen internationale beroepspraktijkvorming, bevorderen Europese mobiliteit en helpen onderwijsinstellingen bij beleidsontwikkeling.

Deze wegwijzer informeert u over wat de instrumenten en netwerken inhouden, met welk doel, voor wie, hoe ze met elkaar in verhouding staan en welke nationale organen zich ermee bezighouden. Veel van deze instrumenten en netwerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gerelateerd

  • Alles
  • Activiteit
  • ECVET-toepassing
  • ECVET-unit
  • Geen categorie
  • Instrument
  • Publicatie

This website has been funded with support from the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.